ERIC RECOMMENDATIONS FOR TP53 MUTATION ANALYSIS IN CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA – 2024 UPDATE

Jitka Malcikova, Sarka Pavlova, Panagiotis Baliakas, Thomas Chatzikonstantinou, Eugen Tausch, Mark Catherwood, Davide Rossi, Thierry Soussi, Boris Tichy, Arnon P. Kater, Carsten U. Niemann, Frederic Davi, Gianluca Gaidano, Stephan Stilgenbauer, Richard Rosenquist, Kostas Stamatopoulos, Paolo Ghia, Sarka Pospisilova

https://doi.org/10.1038/s41375-024-02267-x